O nás

     Napriek tomu, že žijeme v ére obrovského rozmachu počítačovej techniky, existujú oblasti, kde nám ani tie najdokonalejšie prístroje nie sú nič platné. A akokoľvek paradoxne to znie, nestačí ani samotná ľudská inteligencia. Geniálna príroda však často ponúka až neuveriteľne jednoduchú pomoc. Takou je aj verný spoločník človeka – pes. Odpradávna využíval človek prirodzené vlastnosti psa. Pes bol lovcom, stopárom, strážcom, obranárom, materiálom pre vedecké pokusy, vodil nevidiacich. A akoby to nestačilo. Učia ho ísť do ohňa, rozvodnenej rieky, trosiek domu, závalu v bani, k snežným lavínam, alebo do hory vydrapiť človeka z pazúrov smrti. Stáva sa z neho pes záchranár. Stále častejšie sa stretávame s prípadmi, že sa v neprehľadnom teréne stratí dieťa, či dospelý človek, že v troskách zostanú ľudia a je ich treba vyhľadať a vyslobodiť. Pre nasadenie záchranárskych psov je rozhodujúcim faktorom čas. Platí preto zásada volať ich medzi prvými, kým sú stopy ešte čerstvé. Záchranná služba je drina, vyžaduje si celého človeka. Pri nasadení do ostrej akcie si človek vôbec neuvedomuje, koľkokrát je pri pomáhaní v živote nebezpečnom ohrození aj so svojím psom pri záchrane iného ľudského života. Dopredu ich však ženie spoločný cieľ, záchrana toho najcennejšieho, čo človek má, ľudský život. Začiatky záchranárskej kynológie sa tradujú na území Slovenska od roku 1983. Motto záchranárov:

ZACHRAŇOVAŤ ŽIVOT A MIERNIŤ ĽUDSKÉ UTRPENIE

História

     Dog Rescue Slovakia Zväz kynologických záchranárskych brigád Slovenskej republiky (v skrátenej forme DRS ZKZB SR) je z hľadiska právnej formy občianskym združením, ktoré v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov vzniklo zaregistrovaním na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 09.03.2000. DRS združuje fyzické osoby – záujemcov o výcvik a cvičiteľov záchranárskych psov na neprofesionálnej úrovni, snažiac sa o dosiahnutie odbornej profesionálnej úrovne, ktorí si navzájom pomáhajú pri tak časovo náročnom výcviku záchranárskeho psa.     Zakladajúcimi článkami DRS boli Kynologická záchranárska brigáda Banská Bystrica a Liptovská kynologická záchranárska brigáda, ktoré do vzniku DRS pôsobili ako záchranárske brigády v podobnej organizácii, v Asociácii cvičiteľov záchranárskych psov SR. Od svojho vzniku prešlo DRS organizačnými zmenami; Liptovská kynologická záchranárska brigáda v decembri v roku 2001 ukončila svoje pôsobenie v DRS a na jej miesto nastúpili ďalšie dve brigády: so sídlom v Lučenci Kynologická záchranárska brigáda Agilis Lučenec a so sídlom v Handlovej Kynologická záchranárska brigáda Handlová (od roku 2012 už nie je členom DRS ZKZB SR). V roku 2010 do DRS ZKZB SR vstúpila ďalšia organizácia – Rescuers Slovakia z Galanty.


     Základnými organizačnými jednotkami DRS sú brigády s vlastnou právnou subjektivitou, ktoré za účelom kvalitnejšieho výcviku záchranárskeho psa sa spojili do jedného celku DRS. DRS zastupuje a za jeho činnosť zodpovedá predseda. Prvým predsedom bola p. Alena Murgašová z Banskej Bystrice. Súčasným predsedom od februára roku 2005 je Jana Šikulová. Hlavným cieľom a poslaním DRS je realizácia humánnej činnosti záchranárskej kynológie, dbanie o ochranu zvierat, dodržiavanie právnych predpisov a zákonov týkajúcich sa držania a chovania psov. Realizáciu humánnej činnosti záchranárskej kynológie zabezpečuje prostredníctvom výchovy psovodov a výcviku záchranárskych psov, ktorí spolu tvoria jeden tím a v prípade potreby pomáhajú iným pri záchrane toho najcennejšieho, čo človek má, pri záchrane ľudského života. Túto svoju činnosť DRS pri svojom začiatku rozvíjalo len na území Slovenskej republiky, avšak od 16.09.2000 aj za hranicami našej krajiny. Týmto dňom sa DRS stalo členom medzinárodnej kynologickej záchranárskej organizácie International Dog Rescue Organisation, v skrátenej forme IRO, so sídlom v Rakúsku, začleňujúcej organizačné zložky zaoberajúce sa výcvikom záchranárskych psov z celého sveta. Na území Slovenskej republiky DRS spolupracuje s rôznymi orgánmi a organizáciami zaoberajúcimi sa záchranou ľudského života. V rámci svojej činnosti rozvíja úzke prepojenie na Civilnú ochranu, Slovenský Červený kríž, Policajný zbor SR, Integrovaný záchranný systém SR a Záchrannú asistenčnú službu Banská Bystrica.


     Počas časovo krátkeho pôsobenia sa členovia DRS zúčastnili nejednej “ostrej” akcie, kde pomáhali svojim spoluobčanom pri hľadaní ich rodinného príslušníka či známeho. Ale keďže, alebo, našťastie, tých nešťastí je na Slovensku pomenej a výjazdy do zahraničia sú viac – menej nemožné, členovia DRS so svojimi záchranárskymi psami sa zúčastňujú aj mnohých športovo – kynologických akcií a súťaží, kde si precvičujú a porovnávajú svoje znalosti a schopnosti so svojimi kolegami z iných kútov sveta.O výsledkoch, úspechoch a neúspechoch sa môžete dočítať na našej stránke, na ktorej Vás srdečne vítame.

Hľadať

In Memoriam

Povedali o nás