FAQ - Často kladené otázky

Aký je to záchranársky pes?

Za špeciálny výcvik pokladám to, kde treba psovi vysvetliť, že vďaka jeho čuchu je potrebné vyhľadať konkrétnu vec – drogy, výbušniny, zakázané potraviny, živých alebo mŕtvych ľudí a pod. Záchranársky pes je využívaný väčšinou v terénoch, ktoré nie sú dostupné strojom a technike, resp. kde treba okamžite zasiahnuť a použiť psí nos na vyhľadanie človeka, kým je ešte šanca na prežitie.

Záchranársky pes už pomohol mnohokrát. Pach, ktorý sa preťahuje trhlinami a škárami pomedzi spadnutý stavebný materiál je možné zachytiť len psím čuchom. Dôležitá je ale záverečná fáza – ohlásenie nájdeného. Každý pes prirodzene cíti množstvo pachov a pri záchranárskom psovi sa vyžaduje, aby ľudský pach ohlasoval. Je potrebné psa naučiť, že voľne pohybujúceho človeka si všímať nesmie, musí si všimnúť človeka, ktorý leží, sedí, je učupený niekde v lesnom poraste alebo v ruinách.

Ako prebieha výcvik záchranárskeho psa?

Tak ako každý výcvik, aj výcvik záchranárskeho začína základnou poslušnosťou. Bez nej by žiadny pes nemohol vykonávať svoju záchranársku činnosť, nakoľko mnohokrát sa ocitá v priestore pre neho nebezpečnom a len jeho pán, ale hlavne aj ľudský kamarát, mu prostredníctvom povelov uľahčí prácu, aby nedošlo k zbytočnému zraneniu. Také povely ako “stoj”, “vpred”, “nie”, “schody hore”, “schody dole”, “doprava”, “doľava” a mnohé ďalšie, psovi pomáhajú pri lepšej a jednoduchšej navigácii v priestore, kde vyhľadáva. Tiež je poslušnosť nevyhnutná pre život psa v spoločnosti a nie je možné cvičiť psa špeciálnemu cviku ak nemá z poslušnosti “maturitu na jednotku”.