02. IPO-R skúšky / IRO / Spálenište – Prední Výtoň / Česká republika / CZ