15. Ukážky psa záchranára pre deti / Základná škola s materskou školou Š. Moysesa, Banská Bystrica / SK