MEMORIÁL MUDR. OLGY KRÁLOVEJ MISTRÍKOVEJ VO VÝKONE ZÁCHRANÁRSKYCH PSOV

V dňoch 24.08. – 26.08.2018 usporiadala naša brigáda DOG RESCUE SLOVAKIA-Kynologická záchranárska brigáda Banská Bystrica XXVI. ročník memoriálu MUDr. Oľgy Královej – Mistríkovej. Táto súťaž záchranárskych psov aj tohto roku mala prívlastok medzinárodná a zároveň najväčšia tohto druhu na Slovensku. Zúčastnili sa jej súťažiaci z Maďarska, Poľska, Česka, Holandska, Rumunska, Ukrajiny a Slovenska v celkovom počte 60. Je zahrnutá v kalendári IRO (medzinárodná záchranárska organizácia), a z toho titulu ju rozhodovali špičkoví rozhodcovia, ktorí reprezentujú už spomínanú organizáciu –  p. Šabacký ( ČR), p. Russegger (AUT) a p. Lee (KOR).

  Počas troch dní sa súťažilo v troch disciplínach – praktická stopa, vyhľadávanie v lese a vyhľadávanie v ruine, v siedmych kategóriách ( RH FL E, A, B, RH T E,A,B a RH F A). Samozrejme ku každej špeciálnej práci bola povinná ešte jedna disciplína poslušnosť. Účastníkov preverili nielen terény, ale aj počasie, ktoré bolo každý deň iné.

  V každom prípade podľa ohlasov zúčastnených z pretekom ako aj organizáciou vyjadrili spokojnosť čo nás ako organizátora teší. Určite sa vyskytli aj menšie nedostatky, za ktoré sa aj touto cestou chceme ospravedlniť.

  A ako je už v tejto dobe zvykom, nedá sa podujatie v takomto rozsahu zorganizovať bez sponzorov. My sa za podporu chceme poďakovať firmám SUPER ZOO, PET PARK, Z POLYTANU SK, ako aj kolibe NOVÝ SVET. A naše poďakovanie patrí aj obci SELCE, ktorá nám vytvorila už druhý krát domáce prostredie.

  Vzhľadom k tomu, že sme si podali prihlášku na zorganizovanie tohto podujatia aj v roku 2019, veríme, že nás čaká minimálne tak úspešné medzinárodné stretnutie kynológov- záchranárov aké bolo v tomto roku.

Our club DOG RESCUE SLOVAKIA – Kynologická záchranárska brigáda Banská Bystrica held XXVI. annual memorial in honor of MUDr. Oľga Králová – Mistríková on 24-26 August 2018. This dog rescue competition is known to be international and also the largest of its kind in Slovakia. Total of 60 participants came all the way from countries such as Hungary, Poland, Czech Republic, Netherlands, Romania, Ukraine and Slovakia. The competition has been included in the IRO (International Rescue Organization) calendar and was consequently judged by the top judges, who represent the organization mentioned above – Mr. Šabacký (ČR), Mr. Russegger (AT) and Mr. Lee (KOR).

The competition lasted for three days and the participants competed in three disciplines – tracking, area and rubble – in 7 categories (RH FL-E, A,B; RH T-E, A, B and RH F-A). Of course, one more discipline – obedience – was required to go with each of the special work disciplines. The competitors were challenged not only by the terrains, but also by the weather that kept changing every single day.

More importantly, the feedback obtained from the competitors as well as the organization was very positive, which pleases us greatly as the organizers. There have certainly been some inconveniences for which we would like to apologize.

A ako všetci vieme, nebolo by možné organizovať takúto udalosť bez pomoci sponzorov. Ďakujeme za spoločnosť SUPER ZOO, PET PARK, Z POLYTANU SK, ako aj koliba NOVÝ SVET. Veľká vďaka patrí aj SELCE, mesto, ktoré nám umožnilo, aby sa súťaž uskutočnila už druhýkrát za sebou.

Keďže už sme vyplnili žiadosť o organizáciu tejto súťaže v roku 2019, veľmi dúfame, že bude aspoň tak úspešná ako v tomto roku.

       Peter Kráčik    

   vedúci DRS KZB BB

Hľadať

Povedali o nás