Ukážky psa záchranára / ZŠ Okružná / Banská Bystrica

Ukážky psa záchranára / ZŠ Okružná / Banská Bystrica

     Pri príležitosti spestrenia vyučovania na Základnej škole Okružná v Banskej Bystrici nás pani učiteľky požiadali o ukážky našej práce so záchranárskymi psami pre ich žiakov prvého stupňa.

  V pondelok ráno, 15. júna 2015, sme sa teda stretli na školskom dvore so zvedavými školákmi. Tí so záujmom sledovali, ako postupne predvádzame cviky základnej poslušnosti. Popritom sa učili, ako sa správne jednotlivé cviky nazývajú a prečo je dôležité, aby ich každý pes ovládal. Následne sme im vysvetlili, ako učíme našich psíkov špeciálne pachové práce, vďaka ktorým nám potom tieto psíky vedia pomôcť pri vyhľadávaní nezvestných alebo zranených osôb. Malí žiaci sa veľmi aktívne zapájali do nášho „predstavenia“, dokonca sa priamo zúčastnili ukážky vyhľadania a vyštekania skrytého figuranta.

  Na záver sme deťom ešte stihli ukázať niektoré naše záchranárske vybavenie, pohrali sa so psíkmi a potom, aj keď veľmi neradi, sa už museli ponáhľať na ďalšiu vyučovaciu hodinu. A my už teraz vieme, že sa na nás budú tešiť aj v ďalšom roku. 

Fotogaléria

Hľadať

Povedali o nás