Medzinárodné skúšky IPO-R v Brne

Jednou z prvých akcií našej kynologickej záchranárskej brigády na začiatku sezóny 2015 boli Medzinárodné skúšky podľa skúšobného poriadku IPO-R, ktoré sa konali neďaleko v susednej Českej Republike, v Brne. Táto udalosť pripadla na sviatočný víkend 1. až 3. mája.

Organizátormi celého podujatia boli členovia Kynologickej záchrannej jednotky Česká Republika. Počas troch skúškových dní sa zodpovedne dokázali postarať o takmer 70 psovodov, ktorí pricestovali z Nemecka, Rakúska a samozrejme zo Slovenska a Českej Republiky. Rozhodcovský tím tvorili p. Skulj zo Slovinska, p. Sawada z Japonska a p. Sedlák z Českej Republiky. Psovodi so svojími psami nastúpili v tých najzákladnejších kategóriách – plošné vyhľadávanie, vyhľadávanie v ruinách a stopy. Našu brigádu na skúškach reprezentovali Peter Kráčik s Chirom a s Akinou, Jozef Veselický s Bessy, Ladislav Palyo s Eby, Zuzana Starustková s Nelou, Michal Palovič s Bennym a Matúš Parigal s Theodorom. Vyhľadávanie na ploche bolo o to náročnejšie, že hustý listnatý porast a tŕnité kry boli častou príčinou straty orientácie v teréne. Práve preto patrí veľký obdiv našim členom, ktorí absolvovali túto kategóriu s nasledovnými výsledkami: Matúš Parigal s Theodorom 94 bodov (FL – E), Peter Kráčik s Akinou 92 bodov (FL – E) a s Chirom 111 bodov (FL – B). Ďalšie vyhľadávanie prebiehalo na rozsiahlej reálnej ruine, kde si svoju pripravenosť za náš tím preverili Michal Palovič s Bennym 189 bodov (T-A), Zuzana Starustková s Nely 142 bodov (T-A), a Jozef Veselický s Bessy 176 bodov (T-B). Poslušnosť, ako súčasť každej špeciálnej pachovej práce, sa vykonávala na domovskej základni KZJ ČR. Po zohľadnení všetkých bodov sa úspešne podarilo vykonať skúšku Petrovi Kráčikovi s Akinou 179 bodov (FL-E), Michalovi Palovičovi s Bennym 262 bodov (T-A) a Zuzane Starustkovej s Nely 234 bodov (T-A). Srdečne gratulujeme a tešíme sa na ďalšie krásne výsledky.
Fotogaléria

Hľadať

Povedali o nás